کد اختصاصی   12796-01230

آخرین مهلت ارسال مقالات : 15 اسفندماه  1401
ثبت نام کامل : 15 اسفندماه 1401
برگزاری کنفرانس : 20 اسفندماه 1401

 

جهت پرداخت تعرفه مقاله ارسالی شما تا 20  اسفند ماه 1401  مهلت دارد به شماره کارت

6037997227700300  (بنام زینب حاجری) واریز نمائید.

تعرفه پرداخت هزینه مقاله دانشجویان:

 مقاله اول 200 هزار تومان، برای مقاله دوم به بعد 150 هزار تومان

————————————

تعرفه پرداخت مقاله برای هیات علمی و آزاد

مقاله اول 250 هزار تومان، برای مقاله دوم به بعد 200 هزار تومان

لطفا پس از پرداخت رسید پرداختی خود را از طریق ایمیل به آدرس  teempmodels@gmail.com  به همراه نام و نام خانوادگی و کد مقاله یا از طریق پیام رسان های داخلی (ایتا، بله و آی گپ) ارسال نمائید.

دبیرخانه اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری