با سلام

احتراماً؛ باستحضار می رساند دبیرخانه کنفرانس در نظر دارد از توانمندی های اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات داخل کشور جهت عضویت در کمیته علمی و داوری همایش بهره مند شود.

لذا ازاساتید و اعضای محترم هیات علمی واحدها و مراکز دانشگاهی خواهشمند است طبق مراحل زیر عمل نمایند :

1- دریافت فرم موافتی کمیته علمی تکمیل آن و سپس امضای ذیل موافقت نامه

فرم عضویت در کمیته علمی

2- ارسال فرم موافقت نامه به همراه رزومه به آدرس ایمیل کنفرانس  TEempmodels@gmail.com

3- در ایمیل ارسالی چنانچه مایل به داوری مقالات نیز هستید

توجه :
– اساتید محترم می توانند دانشجویان خود، و دیگر پژوهشگران و علاقه مندان این حوزه را جهت بازدید از وب سایت همایش و ارسال مقاله مطلع نمایند.

با تشکر

دبیرخانه همایش