شرکت در یک کنفرانس معتبر ملی

 امکان آشنایی با اساتید و دانشگاه های معتبر جهت فعالیت علمی و یا ادامه تحصیل
استفاده از سخنرانی های اساتید مطرح بین المللی 
– صدور گواهی پذیرش مقالات بصورت آنلاین 
ارائه گواهینامه حضور بصورت انلاین
– چاپ مقالات بصورت کامل در مجموعه مقالات
– امکان چاپ مقالات در مجله علمی تخصصی کسب و کار توسعه