تصویر: اولین نشست کمیته علمی اولین همایش گردشگری در استان لرستان

اولین نشست کمیته علمی اولین همایش گردشگری در استان لرستان


اولین نشست کمیته علمی اولین همایش گردشگری  در سازمان بسیج اساتید استان لرستان تشکیل شد در این نشست شرح وظایف کمیته و تعیین شاخص‌های انتخاب مقالات برتر در محورهای...

  • ۰
  • ۳۸