تصویر: دومین نشست کمیته علمی نخستین همایش ملی مدل‌ها و روش‌های توانمندسازی گردشگری برگزار شد

دومین نشست کمیته علمی نخستین همایش ملی مدل‌ها و روش‌های توانمندسازی گردشگری برگزار شد


دومین نشست کمیته علمی نخستین همایش ملی مدل‌ها و روش‌های توانمندسازی گردشگری با محوریت استان لرستان در دانشگاه لرستان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه لرستان، این نشست،...

  • ۰
  • ۱۰