تصویر: سخنرانان ویژه همایش

سخنرانان ویژه همایش


مسئولان دانشگاهی و اجرایی دکتر علی نظری ریاست محترم دانشگاه لرستان و ریاست محترم سازمان بسیج اساتید استان لرستان   دکتر مصطفی کرم پور دبیر کمیته علمی همایش گردشگری...

  • ۰
  • ۱۵