تصویر: عضویت در کمیته علمی

عضویت در کمیته علمی


با سلام احتراماً؛ باستحضار می رساند دبیرخانه کنفرانس در نظر دارد از توانمندی های اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات داخل کشور جهت عضویت در کمیته...

  • ۰
  • ۳۹۱