تصویر: مزایای شرکت در کنفرانس

مزایای شرکت در کنفرانس


شرکت در یک کنفرانس معتبر ملی – امکان آشنایی با اساتید و دانشگاه های معتبر جهت فعالیت علمی و یا ادامه تحصیل – استفاده از سخنرانی های اساتید مطرح بین...

  • ۰
  • ۴۳۷